Üroloji Abstrak-1

Tüpsüz PCNL sonrası nefrostomi yolunu kapatmak için kullanılan hemostatik ajanlar

Bu çalışmanın amacı tüpsüz perkütanöz neftolitotomi (PCNL) sonrasında nefrostomi yolunu kapatmak için kullanılan hemostatik ajanların rolünü araştırmaktır. Pubmed, Embase ve Cochrane veri tabanlarında bir sistamatik araştırma yapılmıştır. Yaygın kullanılan yöntemler (ipek dikiş veya basınç pansumanı) ile hemostatik ajanları karşılaştıran tüm çalışmalar dahil edilmiştir. Analiz edilen sonuçlar hastanede kalma süresi, ameliyat süresi, kan kaybı, transfüzyon oranı, ateş oranı ve komplikasyon oranıdır. Altı randomize kontrollü çalışma dahil olmak üzere toplam sekiz makale bizim kriterlerimizi karşılamıştır. Hemostatik ajanlar kısa hastanede kalma süresi göstermiştir (MD -4.54, % 95 GA -6.78 ile -2.36, p < 0.0001). Hemostatik ajanlar ve yaygın kullanılan yöntemler arasında ameliyat süresi (MD 2.00, % 95 GA -17.32 to 21.33, p = 0.84), kan kaybı (MD -0.19, % 95 GA -0.41 to 0.03, p = 0.08), transfüzyon oranı (OR 1.42, % 95 GA CI 0.34-5.96, p = 0.63), ateş oranı (OR 1.02, % 95 GA 0.33-3.12, p = 0.97) ve komplikasyon oranı (OR 1.02, % 95 GA 0.33-3.12, p = 0.97). açısından farklılık yoktur. Altı randomize kontrollü çalışma dahil olmak üzere toplam sekiz makalede hemostatik ajanların kullanılması güvenlidir. Hemostatik ajanlar kısa hastanede kalma süresi göstermiştir. Hemostatik ajanlar ve yaygın kullanılan yöntemler arasında kan kaybı, transfüzyon oranı, ateş oranı ve komplikasyon oranı açısından fark yoktur.

Referans:  Cui Yu et al, Hemostatic agents used for nephrostomy tract closure after tubeless PCNL: a systematic review and meta-analysis, Urolithiasis, October 2014, Volume 42, Issue 5, pp 445–453