Kariyer Olanakları

Kariyer Olanakları

And İlaç İnsan Kaynakları‘nın en önemli hedefi, yüksek performanslı, şirkete değer katan bir ekiple sürekli gelişimi sağlamaktır.

Her yıl tüm ekip üyeleri, yöneticileri ile birlikte temel sorumluluklarını ve o yıl için hedeflerlerini belirleyerek Performans Formları’na işlerler. Yarı-yılda bu formların üzerinden yöneticileri ile durum görüşmesi yapan çalışanlar yıl sonunda ise; o yıl sergiledikleri performans için değerlendirilirler.

Bu değerlendirmelerden çıkan sonuçlara bağlı olarak her çalışan için kişisel gelişim planlarını oluşturulur ve yıl boyunca takip edilir. And ilaç için kariyer yolu sadece bir üst pozisyona atlamak değil, aynı pozisyonda yetki ve sorumlulukların performansa bağlı olarak artmasıdır. Bu nedenle kişisel gelişimin devamlılığı sürekli hedeflenen kriterlerden biridir.

Başvur