Kadın Doğum Hastalıkları Abstrak

Epizyotomi onarımında Ankaferd kanama durdurucu

Arka plan ve Amaç: Ankaferd kanama durdurucu (ABS) dış kanamalar için lisansa sahip yeni bir hemostatik ajandır. ABS Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, Vitis vinifera, Alpinia officinarum, ve Urtica dioica bitkilerinin standart bir karışımıdır ve Türkiye’de kanama tedavisinde kullanılması için onaylanmıştır. Yazarların amacı epizyotomi onarımı sırasında kan kaybı açısından ABS spreyinin etkinliğini değerlendirmektedir.

 Gereçler ve Yöntemler: Yazarlar en az 18 yaşında olan, vajinal yoldan doğum yapan ve bir mediyolateral epizyotomi gereken term tek fetüs (37-40 hafta) doğumu yapan hamile kadınları çalışmaya dahil etmiştir. Hastalar rastgele iki tedavi yaklaşımına ayrılmıştır: 20 hastaya ABS (Grup 1) ve 20 hastaya izotonik serum fizyolojik (%0.09 NaCl) (Grup 2) uygulanmıştır. Yazarlar epizyotomi üzerine uygulanmış bir spanç üzerine ABS sprey solüsyonu (1 ml/basma x 4) veya izotonik serum fizyolojik solüsyon (%0.09 NaCl) (4 mL) uygulanmıştır. Kanama miktarını belirlemek için epizyotomi onarımı öncesinde ve sonrasında sponç ağırlığı ölçülmüştür. Başvuru anındaki ve doğumdan 12 saat sonraki hemoglobin değerleri de kaydedilmiştir.

 Bulgular: Her iki maternal yaş, parite, vücut kitle endeksi ve gestasyonel yaş açısından benzer özelliklere sahiptir. Spanç ağırlıkları Grup 2’de daha gazladır. Başvuru anında ölçülen başlanguç hemoglobin değerleri açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. İlk postopartum gündeki hemoglobin değerleri ABS grubunda anlamlı şekilde daha yüksektir (p < 0.05). İki grup arasında epizyotomi onarımı için ameliyat süresi de istatistiksel açıdan anlamsızdır. Her iki grupta erken veya geç komplikasyon gözlenmemiştir.

Sonuç: Bu çalışma grubunda izotonik serum fizyolojik yerine 4 mL ABS uygulanması kanamayı azaltmıştır.

Referans:  E.G. Yapar Eyi et al. Ankaferd blood stopper in episiotomy repair. Clin Exp Obstet Gynecol. 2013;40(1):141-3..