Gastroenteroloji Abstrak-1

Gastrointestinal kanamaların yönetilmesinde Ankaferd Hemostat

kanama durdurucu, ankaferd, bloodstopper

Gastrointestinal kanamalar (GI) ağızdan anal kanala kadar uzanan gastrointestinal sistemdeki patolojilere atfedilen herhangi bir kanama anlamına gelmektedir. Endoskopik, hemostatik ve adjuvan farmakolojik tekniklerde yaşanan son gelişmelere rağmen peptik ülser kanamasına bağlı mortalitenin %5-%10, varis kanamasına bağlı mortalitenin ise %15-%20 civarında olduğu bildirilmiştir. Aktif kanama sırasında endoskopik yönetimler tekrar kanama, cerrahi ve mortalite oranlarını azaltmasına rağmen etkili ilk hemostatik tedbirler kullanılan olgularda bile erken rekürrens oranları halen %20 civarındadır.

GI kanamaların tedavisi için alternatif bir pro-hemostatik ajan arayışında Ankaferd kanama durdurucu (ABS) özellikle çeşitli çalışmalarda sunulan veriler ile kanıtlanmış “yönetilmesi zor” durumlarda başarılı bir adaydır. ABS Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, Vitis vinifera, Alpinia officinarum ve Urtica dioica bitkilerinin standart bir karışımıdır. Hem normal hemostatik parametrelere sahip bireylerdeki kanamalar hem de primer ve/veya sekonder hemostaz bozukluğu olan hastalarda etkilidir. Ayrıca ABS hemorajik strese karşı oluşan hücresel apoptotik yanıtları ve hemostatik hemodinamik aktiviteyi modüle eder. Endotelyum, kan hücreleri, anjiyogenezis, hücresel proliferasyon, vasküler dinamikler ve yara iyileşmesi üzerindeki etkileri sayesinde ABS geleneksel anti-hemorajik tedbirlere dirençli gastrointestinal kanamaklar için etkili bir alternatif hemostatik ilaç haline gelmiştir. Bu araştırmanın amacı GI kanamaların yönetilmesinde ABS’nin kullanılmasına ilişkin mevcut literatür deneyimleri ve bu karmaşık alanda gelecekte yapılacak potansiyel çalışmaların ana hatlarını belirtmektir.