Acil Servis Abstrak-2

Femoral arter kanamasında Ankaferd’in etkilerinin deneysel hayvan modelinde karşılaştırılması

Amaç: Büyük damar yaralanması olan travma hastalarının ilk müdahalesinde etkin ve hızlı etkili kanama durdurucu malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Biz bu çalışmamızda, femoral arter kanamalı deneysel fare modelinde Ankaferd Blood Stopper® ve chitosan lineer polymerin (Celox®) etkinliklerini karşılaştırdık.

Gereç ve Yöntem: Ağırlıkları 200-250 gram olan 30 erkek Wistar albino fare, kontrol, Ankaferd ve chitosan olmak üzere üç gruba ayrıldı. Femoral arter ve ven görünür hale getirildi ve bir kesi ile kanama başlatıldı. Kanama zamanı kaydedildi ve ‘kanaması ilk iki dakikada duranlar’, ‘kanaması ilk dört dakikada duranlar’ şeklinde ve eğer dördüncü dakikadan sonra kanama halen devam ediyorsa ‘başarısız’ olarak kaydedildi.

Bulgular: Kontrol grubunda, kanamaların %60’ı durmadı. İlk dört dakikada Ankaferd grubunda tüm farelerde kanama durdu; chitosan grubunda sadece bir farede kanama durmadı. İlk dört dakikada kanamayı durdurmada Ankaferd, chitosan ile benzerdi fakat control grubundan daha iyiydi; ayrıca chitosan kontrol grubuna benzerdi fakat p değeri anlamlılığa yakındı.

Sonuç: Büyük arteryel kanamaların kontrolü için asıl tedavi cerrahi kanama kontrolüdür, fakat hastane dışı alanlarda Ankaferd ve chitosan içeren tamponlar kanama bölgesinde kullanılabilir. Araştırmamızın sonuçları daha geniş çalışmalarla desteklenmelidir. Ayrıca araştırmamızda sağlıklı fareler kullanılmıştır. Büyük arter kanamalı hipotansif ve hipovolemik olgulardaki sonuçları değerlendirmek için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

Referans:  Abacıoğlu S, et al. Comparison of Ankaferd and Chitosan on Hemostasis. Turk J Hematol 2016;33:48-52