Kulak Burun Boğaz Abstrak-3

Adenoidektomi sırasında gözlenen Ankaferd Kanama Durdurucunun hemostatik etkisi

Türkiye’de Ankafar Kanama Durdurucu ® (ABS) dış kanamaların ve diş hekimliği cerrahileri sırasında ortaya çıkan kanamaların tedavisi için onaylanmıştır (Göker ve arkadaşları, 2008). Ankaferd bitkilerin standart bir karışımından oluşmaktadır: Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, Vitis vinifera, Alpinia officinarum, ve Urtica diodica. Bu çalışmanın amacı 12 yaşın altındaki çocuklarda uygulanan adenoidektomi sırasında ortaya çıkan intraoperatif kanamanın kontrol altına alınmasında ABS tamponadın etkinliğini araştırmaktır. Altmış çocuk adenoidektomi sırasında serum fizyolojik solüsyonuna batırılmış topikal gazlı bez spanç veya ABS tamponadı ile 1 ila 5 dakika uygulanması için randomize edilmiştir. İlk adenoid paket çıkarılmasını takiben kanama oranı da dahil olmak üzere sübjektif verileri kaydetmek için ameliyatı yapan cerrah tarafından bir görsel analog skalası kullanılmıştır (0= yok, 3=hızlı kanama). SS grubundaki (n=30) çocuklar ile karşılaştırıldığında ABS grubundaki (n=30) hemoraji süresi önemli derecede kısadır (ortalama±standart sapma, 1.93±1.39 dakikaya karşın 3.20±1.50 dakika; p<0.0001); daha az paket sayısı gerekmiştir (ortalama 1.93’e karşın 3.20) ve daha az kanama görülmüştür (%53.3’e karşın %6.7; p=0.0001). ABS intraoperatif kanamanın kontrol altına alınmasına yardımcı olmuştur ve aktif hemostaz için gerekli paket sayısını azaltmıştır; bu nedenle pediatrik adenoidektomiler sırasında tamponadların kullanılması önerilebilir.

Referans: Yasar at al. Haemostatic effect of Ankaferd Blood Stopper(®) seen during adenoidectomy. Afr J Tradit Complement Altern Med. (2011) 8(4):444‐446