Kulak Burun Boğaz Abstrak-1

Adenoidektomide Ankaferd Kanama Durdurucunun hemostatik etkinliği

Amaç: Ankaferd Kanama Durdurucunun (ABS) adeonoidektomideki intraoperatif ve postoperatif kanama kontrolündeki etkinliğini değerlendirmek.

Yöntemler: Toplam 90 hastaya geleneksel soğuk çelik adenoidektomi yapılmıştır ve ardından hemostaz elde edilmesi amacıyla ABS veya %0.9 fizyolojik serum solüsyonu verilmesi için rastgele iki gruba dağıtılmıştır. Toplanan objektif veriler ameliyat süresi ve ameliyat sırasındaki kan kaybıdır. Adenoid paket çıkarıldıktan sonra kanama ve ameliyatın kolaylığı cerrah tarafından değerlendirilen sübjektif verilerdir.

Bulgular: ABS grubu (n=46) ve kontrol grubundaki (n=44) hastalar karşılaştırıldığı zaman, ABS grubundaki ameliyat süreleri ((9.11 ± 1.02’ye karşın 13.16 ± 3.96 dakika, P<0.001), ameliyat sırasındaki kan kaybı (20.19 ± 8.59’e karşın 25.48 ± 12.96 ml; p < 0.05) ve hemostaz elde edilme süresi 3.83 ± 0.8’e karşın 5.82 ± 1.67 dakika; p < 0.001) anlamlı derecede daha kısadır. Tampon çıkarıldıktan sonra kanamaya ilişkin ABS grubundaki 40 hastada (%87) ve kontrol grubundaki 17 hastada (%38.6) kanama ortaya çıkmamıştır (p < 0.001). Hemostazın kolay elde edilmesi açısından ABS grubundaki 40 hastada (%87) hemostaz çok kolay veya kolay elde edilirken kontrol grubunda bu sayı 26 hastadır (%59.1; p=0.004). ABS grubundaki hastalar daha erken düzenli diyete dönmüşlerdir ve postoperatif 7. Günde daha az analjezik kullanmışlardır. ABS grubunda kontrol grubuna kıyasla elektrokoter kullanımı daha azdır (%10.9^’ karşın % 40.9; p = 0.001).

Sonuç: ABS kullanılan taraf hemostaz süresi, kan kaybı ve hemostaz kolaylığı açısından anlamlı farklılıklar göstermiştir. ABS güvenli ve etkili gözükmektedir; kürat adenoidektomi sonrasında geleneksel hemostaz yöntemleri ile karşılaştırıldığında intraoperatif kanamayı ve ameliyat süresini kısaltır.

Referans: I.Iynen et al. The hemostatic efficacy of Ankaferd Blood Stopper in adenoidectomy. Int J of Ped Otorhinolaryngology 75 (2011) 1292–1295