Kalp Damar Cerrahisi Abstrak 2

Klopidogrel ile tedavi edilmiş hastalarda Ankaferd Blood Stopper postoperatif kanamayı ve transfüzyon sayısını azaltır

kanama durdurucu, ankaferd, bloodstopper

Arka Plan: Açık kalp ameliyatı sonrası kanamaya bağlı tekrar ameliyat riski %2.2 – 4.2’dir. Preoperatif dönemde antiplatalet artı klopidogrel tedavisi verilen koroner arter bypass greft (CABG) hastaları postoperatif kanama kaynaklarıdır. Bu çalışmanın amacı, preoperatif dönemde klopidogrel ve asetilsalisilik asit (ASA) ile tedavi edilen on-pump CABG hastalarında mediastinal kanamaların önlenmesi için lokal Ankaferd kanama durdurucunun (ABS) etkisini araştırmaktır.

Yöntemler: Klopidogrel ve ASA ile premedikasyon uygulanan yirmi beş CABG hastası çalışmaya dahil edilmiştir (Grup 1). Ayrıca aynı anti-platalet ajanları ile premedikasyon uygulanan ek yirmi beş hasta kontrol grubu olarak seçilmiştir (Grup 2). Ameliyatın sonunda Grup 1 hastalarına protamin uygulanmasının ardından mediastinal ve epikardiyal dokulara 4 – 10 mL ABS solüsyonu uygulanmıştır. Toplam postoperatif mediastinal kanama miktarı, tekrar ameliyat oranı ve transfüze edilen toplam kan ve kan ürünleri miktarı iki grup arasında karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Her iki grupta da mortalite görülmemiştir. Ortalama postoperatif kanama ABS grubunda 430 mL iken kontrol grubunda (CG) 690 mL’dir (P=0.044). Yoğun bakım ünitesindeki kanama miktarı Grup 1 ve Grup 2 için sırasıyla 610 mL ve 980 mL (P=0.025), toplam mediastinal kanama sırasıyla 830 mL ve 1490 mL (P=0.001), ototransfüzyon miktarı ise 210 mL ve 400 mL’dir (P=0.003). Ameliyathanede toplam taze donmuş plazma (PRBC) transfüzyonu Grup 1’de 0.3 iken Grup 2’de 0.8’dir (P=0.003). ABS grubundaki hiçbir hastaya kardiyak tamponad veya şiddetli kanama nedeniyle cerrahi revizyon yapılması gerekmemiştir.

Referans:  Akpinar MB, et al. Ankaferd blood stopper decreases postoperative bleeding and number of transfusions in patients treated with clopidogrel: a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Heart Surg Forum. 2015 Jun 26;18(3):E118-23. doi: 10.1532/hsf.1256.