Acil Servis Abstrak-1

Akut anterior epistaksisi olan hastalarda Ankaferd Kanama Durdurucunun prospektif, randomize, kontrollü çalışması

Bu çalışma anterior epistaksis hastalarında fenilefrin ile elde edilen hemostaz ile bir hemostatik ajan olan Ankaferd Kanama Durdurucu’nun (ABS) etkinliğini araştırmaktadır. Çalışma tasarımı prospektif, randomize, kontrollü, kör olmayan klinik araştırmadır. Toplam 49 hasta, anterior epistaksisin kontrol altına alınması için fenilefrin emdirilmiş gazlı bez tampon veya ABS ıslak tamponu ile hemostaz sağlanması için rastgele iki gruba ayrılmıştır. Hastalarda ilk tekniğin iki başarısız girişimi sonrasında diğer tekniğe geçilmiştir. Ölçülen sonuçlar uygulama sayısı, kanama yoğunluğu ile uygulamala sayılarının ilişkisi (1=bir peçetede leke bırakacak kadar, 2=peçeteyi kaplayacak kadar, 3=kase gerektiren), kanama sırasında hastanın rahatsızlığı (0=yok, 9=dayanılmaz) ve komplikasyonlardır. 7 gün içerisinde tekrar kanama için ek veriler kaydedilmiştir. 49 hastadan 24’ü ABS grubuna (Grup 1) geri kalan 25 hasta ise standart fenilefrin grubuna (Grup 2) dahil edilmiştir. ABS fenilefrine kıyasla anteriopr epistaksinin kontrol altına alınmasında daha etkilidir (%79.2’ye karşın %64, p < 0.05). İki fenilefrin uygulamasının başarısız olup ABS uygulanan hastaların %44’ünde hemostaz sağlanmıştır. ABS kanama yoğunluğu 1 ve 2 olan tüm hastalarda tek sefer uygulama (5 dakika) ile hemostaz sağlamıştır. ABS grubunda 7 gün içerisindeki tekrar kanama fenilefrin grubuna kıyasla daha düşüktür (%8.3’e karşın %20, p < 0.05). Fenilefrin uygulanan hastalara kıyasla ABS uygulanan hastalarda anterior epistaksinin etkin kontrol açısından gösterdiği farklılık anlamlıdır. ABS anterior epistaksis hastalarında fenilefrinin etkili, güvenli ve kullanımı kolay bir alternatifidir.

Referans:  Teker AM, et al. Prospective, Randomized, Controlled Clinical Trial of Ankaferd Blood Stopper in Patients With Acute Anterior Epistaxis, Eur Arch Otorhinolaryngol 2010.